روشندلان هنرمند بهارستان سلام اینجا سقف مهربانیست برای او که هر چند چشمانش نمی بیند لیکن دستان بینایش هنرمندانه دنیا را برایش عاشقانه می سازد. پس بیا و دل روشنت را به دل روشنم گره بزن. بیا تا درخت دوستی بنشانیم چشم و دلمان را روشن کنیم و گل را به توان ابدیت برسانیم.تو را چشم در راهم...رفیق tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com 2020-02-24T13:59:25+01:00 mihanblog.com پیام 2018-01-02T14:38:03+01:00 2018-01-02T14:38:03+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/209 شهلا امید سلام بر دوستان عزیز و گرامیشبتون بخیراز شما خواهشمندیم در این وب، نظرات خود را به لاتین مطرح نفرمایید تا بتوانیم از آن ها بهره مند شویم. متشکرم سلام بر دوستان عزیز و گرامی

شبتون بخیر

از شما خواهشمندیم در این وب، نظرات خود را به لاتین مطرح نفرمایید تا بتوانیم از آن ها بهره مند شویم.

متشکرم

]]>
پیام تبریک 2017-05-11T11:30:00+01:00 2017-05-11T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/208 شهلا امید ]]> پیام تبریک 2017-05-01T11:30:00+01:00 2017-05-01T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/206 شهلا امید ]]> پیام تبریک 2017-04-27T11:30:00+01:00 2017-04-27T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/207 شهلا امید                         Image result for ‫تصویر متحرک زیبا برای اعیاد شعبانیه‬‎                       Image result for ‫تصویر متحرک زیبا برای اعیاد شعبانیه‬‎ ]]> پیام تبریک 2017-04-24T11:30:00+01:00 2017-04-24T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/205 شهلا امید ]]> پیام تسلیت 2017-04-22T11:30:00+01:00 2017-04-22T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/204 شهلا امید ]]> پیام تبریک 2017-04-10T11:30:00+01:00 2017-04-10T11:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/203 شهلا امید ]]> دعای آغاز ماه نو 2017-03-20T20:30:00+01:00 2017-03-20T20:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/202 شهلا امید دعای آغاز ماه نو از زبان امام سجاد(ع) به انتخاب یکی از مخاطبان (M-F)بسم الله الرحمن الرحیممی خواهم از خداوند که پروردگار من و توست و آفریننده من و تو و اندازه‌گیر کار من و تو، و نگارنده من و تو که درود بر محمد و خاندان او فرستد.و تو را ماهی خجسته گرداند که با گذشتن روزها، خجستگی آن پایدار ماند، و ماه پاکی که گناه آن را پلید نکند. از آسیب‌ها ایمن، و از معاصی بی‌گزند گذرد. ماه نوی با شکون باشد بی هیچ نحوست. و فرخنده بی هیچ شومی و ماه آسانی که سختی با آن آمیخته نگردد و خیری که به شر آلوده نشو دعای آغاز ماه نو از زبان امام سجاد(ع) به انتخاب یکی از مخاطبان (M-F)

بسم الله الرحمن الرحیم
می خواهم از خداوند که پروردگار من و توست و آفریننده من و تو و اندازه‌گیر کار من و تو، و نگارنده من و تو که درود بر محمد و خاندان او فرستد.
و تو را ماهی خجسته گرداند که با گذشتن روزها، خجستگی آن پایدار ماند، و ماه پاکی که گناه آن را پلید نکند. از آسیب‌ها ایمن، و از معاصی بی‌گزند گذرد. ماه نوی با شکون باشد بی هیچ نحوست. و فرخنده بی هیچ شومی و ماه آسانی که سختی با آن آمیخته نگردد و خیری که به شر آلوده نشود. ماه نوی که امن و ایمان در بر دارد و به نعمت و احسان و تندرستی و اسلام ممتاز باشد.
خدایا درود بر محمد و آل او فرست، و ما را از جمله پسندیده‌ترین کسانی قرار ده که ماه بر آنها طلوع کرد، و از پاکترین مردمی که سوی آن نگریستند، و نیکبخت‌ترین بندگانی که در این ماه عبادت تو کردند.
و ما را توفیق توبه ده و از گناه دور دار و از معصیت حفظ کن و به شکر نعمت توفیق ده و در دل ما انداز که شکر نعمت گذاریم و ما را به سپر عافیت بپوشان و در این ماه به طاعت و عبادت کامل نعمت خود را بر ما تمام کن، تویی بخشنده نعمت، مستحق سپاس بسیار.
(گوشه‌ای از دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه)

]]>
پیام تبریک 2017-03-20T20:30:00+01:00 2017-03-20T20:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/200 شهلا امید ]]> پیام تبریک 2017-03-18T12:30:00+01:00 2017-03-18T12:30:00+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/199 شهلا امید ]]> پیام تسلیت 2017-03-02T09:10:13+01:00 2017-03-02T09:10:13+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/198 شهلا امید یا علی رفتم بقیع اما چه سود / هر چه گشتم فاطمه آنجا نبودیا علی قبر پرستویت کجاست / آن گل صدبرگ خوشبویت کجاستهر چه باشد من نمک پرورده‌ام / دل به عشق فاطمه خوش کرده‌ام شهادت حضرت زهرا

یا علی رفتم بقیع اما چه سود / هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود
یا علی قبر پرستویت کجاست / آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست
هر چه باشد من نمک پرورده‌ام / دل به عشق فاطمه خوش کرده‌ام
]]>
اجرای گروه سرود روشندلان هنرمند در جشن گلریزان بهزیستی بهارستان به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)/3تیر95 2017-02-12T11:57:47+01:00 2017-02-12T11:57:47+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/197 شهلا امید

]]>
اجرای گروه سرود روشندلان هنرمند بهارستان در جشن گلریزان انجمن معلولین اسلامشهر به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)/2تیر95 2017-02-11T11:51:23+01:00 2017-02-11T11:51:23+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/196 شهلا امید ]]> پیام تبریک 2017-02-10T11:30:30+01:00 2017-02-10T11:30:30+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/195 شهلا امید ]]> حضور رئیس انجمن معلولین اسلامشهر آقای قائمی به همراه آقای شکری در بهزیستی شهرستان بهارستان/7بهمن95 2017-02-03T11:08:06+01:00 2017-02-03T11:08:06+01:00 tag:http://roshandelanehonarmand91.mihanblog.com/post/193 شهلا امید ]]>